Nákupní řád

Platné od 1.3.2017

Úvodní obecná ustanovení:

Tyto níže uvedené obchodní podmínky společnosti Daniel Boubín – BIKE LIVE se sídlem Lounských 7, Praha 4, IČ: 70070067 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Ustanovení lišící se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ustanovení v kupní smlouvě mají v tomto případě přednost před ustanoveními obecných obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu předchozího znění obchodních podmínek.

Kupní smlouva:

Kupní smlouva vzniká dodáním zboží – zakoupením v prodejně nebo převzetím zásilky v případě elektronické objednávky (objednávka samotná je návrhem kupní smlouvy). Pokladní účtenka nebo faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
-zboží se vyprodá v době mezi aktualizacemi skladových zásob
-dojde k výrazné změně cen u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje
-dojde k zjevné chybě v ceně zboží
-dojde ze strany kupujícího k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

Ceny:

Nabídkové ceny uvedené na www.bikelive.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečné změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve platbou v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty v provozovně BIKE LIVE, Lounských 7, Praha 4, platbou v hotovosti při převzetí objednaného zboží doručeného zásilkovou společností nebo připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,02 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží.

Slevy:

Prodávající si vyhrazuje právo měnit slevy u jednotlivých položek, nebo je z nich zcela vyřadit. Nárok na poskytnutí slev má pouze kupující, který nemá u prodávajícího v průběhu kalendářního roku závazky po datu splatnosti.

Platba za zboží:

Platbu je možné prodávajícímu zaplatit hotově nebo prostřednictvím platební karty v provozovně BIKE LIVE, Lounských 7, Praha 4, dobírkou smluvnímu dopravci v případě elektronické objednávky nebo bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře.

Při platbě bankovním převodem je standardní splatnost 10 dnů.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout kupujícímu platbu bankovním převodem.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout kupujícímu platbu platební kartou v případě, že celková účtovaná částka je nižší než 200,-Kč.
Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí podle Obchodního zákoníku.

Přepravné, balné a dodání zboží:

Při objednávce do 1999,-Kč je účtováno přepravné a balné za 1ks balíku do 10kg 160,- Kč.
Při objednávce v hodnotě 2000-4999,-Kč je přepravné a balné za 1ks balíku do 10kg 100,-Kč.
Při objednávce nad 5000,-Kč je přepravné a balné za 1ks balíku do 10kg zdarma.
Dodání zboží, které je na skladě je většinou do 3 pracovních dnů.
U zboží, které je nutno objednat, je dodací termín závislý na dostupnosti zboží. V tomto případě budeme zákazníka informovat o předběžné době dodání.
V případě, že je zásilka doručena poškozená, je zapotřebí o poškození neprodleně uvědomit prodávajícího, který poté přepravní společnosti poškození zásilky nahlásí do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, aby mohlo být zahájeno reklamační řízení. Poškozenou zásilku je možno nepřevzít nebo s dopravcem provést zápis o poškozeném balíku, případně obsah balíku před dopravcem zkontrolovat.

Záruční a reklamační podmínky:

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba na zakoupené zboží je 2 roky (pokud není výrobcem uvedeno jinak) a vztahuje se na kupujícího. Záruční list je součástí dodávky zboží a je předán v okamžiku jeho převzetí. Pokud u zboží nebyl přiložen záruční list, jeho náhradou je daňový doklad.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v tomto případě považovat za vadu a nelze ji tedy reklamovat. Záruka se nevztahuje dále na vady vzniklé neodbornou manipulací a neodbornou montáží nebo zanedbáním péče o zboží. Záruky se také nevztahují na vady způsobené nevhodným použitím výrobku.
Reklamace a jejich vyřizování se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
V případě, že kupující má právo na reklamaci, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a vyplní reklamační list, kde uvede zejména datum prodeje, druh zboží, typ, výrobní číslo a popis závady.
Při oprávněné reklamaci prodávající vyrozumí kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou o způsobu vyřízení této reklamace. Po vyřízení reklamace je kupující neprodleně informován a vyzván k vyzvednutí zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. V případě, že by tato lhůta nemohla být z vážných důvodů dodržena (např. dodávka ze zahraničí), musí být kupující o této skutečnosti vyrozuměn.

EET:

      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v       případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne prodávajícímu tato data dobrovolně. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to kupující bude upozorněn a dá k tomu souhlas. Nezbytně nutná osobní data pro doručení zásilky dopravcem uvedená na objednávce, budou předána dopravci.

Právní informace:

Prodávající je provozovatel stránek www.bikelive.cz Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách www.bikelive.cz a příslušné poddoméně mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek www.bikelive.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci obchodní činnosti provozovatele a jiných zdrojů, o kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Provozovatel stránek www.bikelive.cz nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím www.bikelive.cz.

V Praze 28.2.2017

 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Nákupní košík

Košík je prázdný

0
 
© Bikelive.cz